Mi-a raspuns Administrația Prezidențială

Sincer să fiu nu mă așteptam la mailul de azi.

Nu știu dacă mai țineți voi minte, da’ prin noiembrie Recorder a făcut o serie de reportaje despre zborurile președintelui. Și au făcut atunci un apel la cetățeni să dea un e-mail Administrației prezidențiale să ceară desecretizarea costurilor.

Evident, am dat și eu un e-mail. Fiindcă era foarte interesant și nu mă durea mâna să dau un copy paste.

3 luni mai târziu, m-am trezit cu un răspuns. Îl dau în integritate mai jos

Petitia nr.2215
Data: 20-02

Domnule Stefan Stratulat,

La petiţia dumneavoastră referitoare la declasificarea contractelor de transport aerian pentru zborurile speciale şi publicarea pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale a informaţiilor privind durata exactă şi costurile fiecărei deplasări externe din mandatele actualului Preşedinte al României, petiţie adresată Administraţiei Prezidenţiale în contextul campaniei media iniţiată de Recorder intitulată «Câţi cetăţeni poate ignora un Preşedinte», vă comunicăm următoarele:

I. Cu privire la petiţia de declasificare a contractelor de prestare a serviciilor pentru executarea zborurilor speciale:

Cadrul general de reglementare, la nivel naţional, a condiţiilor în care se asigură în România serviciile de zboruri speciale, inclusiv a celor destinate pentru exercitarea prerogativelor constituţionale şi a atribuţiilor legale ale Preşedintelui României, este stabilit prin Regulamentul privind organizarea, pregătirea şi executarea zborurilor speciale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 755/1998, cu modificările şi completările ulterioare. Acest act normativ impune ca executarea zborurilor speciale de către autorităţile contractante abilitate să se realizeze în baza unor contracte de prestări servicii clasificate.

Motivul Administraţiei Prezidenţiale, avut în vedere la clasificarea ca secrete de serviciu a contractelor de prestare a serviciilor pentru executarea zborurilor speciale, constă în obligativitatea legală a instituţiei de a respecta cadrul general privind regimul acestor informaţii, stabilit prin regulamentul menţionat, precum şi cerinţele legale de protecţie a informaţiilor clasificate şi procedurile specifice, prevăzute de standardele naţionale în materie.

Aşadar, clasificarea în integralitate a contractelor de prestare a serviciilor pentru executarea zborurilor speciale nu este o decizie luată în mod unilateral sau arbitrar, la nivelul Preşedintelui României sau al Administraţiei Prezidenţiale, în scopul eliminării transparenţei instituţionale în utilizarea fondurilor publice şi nu a vizat, în mod intenţionat sau exclusiv, costurile aferente acestor servicii.

Clasificarea acestor contracte constituie o obligaţie legală a instituţiei, menită să asigure condiţiile necesare pentru desfăşurarea în deplină siguranţă şi legalitate a zborurilor speciale. Mai mult, subliniem că această obligaţie va exista pe toată perioada de valabilitate a prevederilor legale cuprinse în Regulamentul privind organizarea, pregătirea şi executarea zborurilor speciale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 755/1998, cu modificările şi completările ulterioare.

În consecinţă, având în vedere conţinutul lor clasificat, aceste contracte privi nd executarea zborurilor speciale nu constituie informaţii de interes public, fiind exceptate de la liberul acces al cetăţenilor, în conformitate cu prevederile art. 12 lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

În acest context, precizăm faptul că toate argumentele şi detaliile prezentate anterior au fost comunicate de Administraţia Prezidenţială şi către publicaţia care a lansat campania, în cadrul solicitărilor de informaţii de interes public şi a numeroaselor solicitări de clarificare primite pe subiectul executării zborurilor speciale, la care Administraţia Prezidenţială a răspuns, potrivit legii, în cursul anului 2023. Aceste argumente obiective şi detaliile transmise de Administraţia Prezidenţială nu au fost însă expuse în cadrul campaniei media iniţiate de publicaţia respectivă, care a prezentat în schimb o ipoteză eronată şi neconformă cu realitatea.

Totodată, analizând petiţia dumneavoastră şi din perspectiva condiţiilor care impun declasificarea sau în care pot fi declasificate informaţiile clasificate, apreciem că nu ne regăsim în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 20 şi la art. 23 alin. (1) din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, potrivit prevederilor art.17 alin.(2) din standardele menţionate, este stabilită şi singura procedură legală prin care poate fi contestată decizia de clasificare şi durata pentru care au fost clasificate informaţiile, de către orice persoană fizică sau juridică română.

II. Referitor la solicitarea de publicare pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale a informaţiilor privind durata exactă şi costurile fiecărei deplasări externe din mandatele actualului Preşedinte al Românie i:

Contractele de prestare a serviciilor de executare a zborurilor speciale sunt şi vor rămâne clasificate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 755/1998, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, informaţiile privind durata exactă şi costurile fiecărei deplasări externe ale delegaţiilor oficiale ale României, conduse de Preşedintele României, nu pot fi făcute publice, sub nici o formă, din raţiuni care ţin de respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

Detaliile referitoare la deplasările externe ale delegaţiilor oficiale ale României, conduse de Preşedintele României, în perioada 2015-2023, pot fi consultate pe pagina de internet a Administraţiei Prezidenţiale, la secţiunea Agenda Preşedintelui, disponibilă la următoarea adresă: https://www.presidency.ro/ro/media/agenda-presedintelui.

Cu privire la cheltuielile aferente deplasărilor externe ale PreÅ Ÿedintelui României, precizăm că acestea sunt disponibile prin intermediul cadrului de transparenţă în materie de execuţie bugetară. Astfel, pe pagina de internet a Administraţiei Prezidenţiale sunt publicate informaţii despre bugetul anual al instituţiei, fapt ce permite luarea la cunoştinţă de către orice persoană interesată a cheltuielilor reprezentând deplasările externe ale delegaţiilor conduse de Preşedintele României, în fiecare an.

În acelaşi timp, situaţia centralizată privind execuţia bugetară lunară a Administraţiei Prezidenţiale, pentru toate titlurile şi capitolele bugetare, inclusiv cu sumele cheltuite pentru deplasările externe, poate fi consultată pe pagina de internet dedicată asigurării transparenţei utilizării fondurilor publice.

Consilier de Stat Gabriel-Cristian Piscociu

Conform Recoder, peste 40.000 de oameni au trimis participat la campanie. Oare am primit toți același e-mail?

Dacă ți-a plăcut articolul, dă un share.